Flexwerker

Flexwerker er et kooperativt bureau, der arbejder inddragende og eksplorativt for at skabe engagement og mobilisere mennesker til fælles handling.

Vores formål

I Flexwerker arbejder vi for at sætte mennesker, tanker og handlinger i bevægelse. Det gør vi, fordi vi ser et forandret arbejdsmarked, en nedbrydende præstationskultur og en orientering mod nye fællesskaber. Vi tror på, at forandring skal skabes gennem deltagelse, og derfor er menneskers fælles engagement og handlinger altid i centrum for de løsninger, vi peger på.

Vores kerneområder er:

  • Organisering i arbejdslivet
  • Prekære og fleksible arbejdsforhold
  • Demokratisk deltagelse
  • Kooperativt iværksætteri og demokratisering af arbejdet

Vi tilbyder både konsulentydelser og arbejder på selvinitierede projekter, der støtter op om vores formål. Projekterne søger vi penge til eksternt, og vi driver dem gerne som partnerskaber eller i samarbejde med andre.

Flexwerker er non-profit.

Vores tilgang

Vi arbejder med processer, der inddrager, undersøger, formidler og forandrer. Vi spørger igen og igen, hvordan tingene kan gøres anderledes. Hvordan kan et optimalt arbejdsliv, studieliv eller bare liv se ud? Men vi nøjes ikke med at spørge, vi forsøger også at gøre og inviterer til fælles udforskning og handling. Vi ved sjældent, hvor vi ender, men det kalder vi at stole på vores humanistiske og kreative fagligheder.

I Flexwerker er vi uddannede inden for design, antropologi, pædagogik og journalistik. Tidligere har vi arbejdet for foreninger, kommuner, kulturinstitutioner og dagblade. Sammen har vi engageret hundredvis af mennesker i workshops, deltaget i debatarrangementer og udgivet magasiner, blogindlæg, podcasts, collager og digte.

Vores historie

Flexwerker er opstået som reaktion på et arbejdsmarked i forandring. Forandringerne fører nye og mere usikre ansættelsesformer med sig, men også nye potentialer og fremtidsudsigter. Vi prøver at være vores eget alternativ til et usikkert arbejdsmarkedet, og for at stå stærkere har vi derfor stiftet os sammen som et medarbejderejet kooperativ.

Vi har bevæget os fra at være et frivilligt, aktivistisk initiativ til at eje og drive en virksomhed i fællesskab med et ægte kontor og en deleprinter. Indtil videre går det meget godt.

Flexwerker er medlem af Kooperationen og Kooperativt København og varetager sekretariatsfunktionen for sidstnævnte.

Flexwerker sb.: Nederlandsk betegnelse, der dækker over midlertidigt ansatte, freelancere, løsarbejdere og andre, der falder uden for den traditionelle lønmodtagerboks.

Vi erI Flexwerker er vi (øverst fra venstre) Mette Katrine Jensen, Luna Svarrer, Anne Leavy, Johanne Aarup Hansen og Maja Louise Sørensen


Mette Katrine Jensen:

Mette er cand.pæd. i Pædagogisk Antropologi og Globalisering og har gennem en årrække arbejdet med vidensproduktion og -formidling på børne- og ungeområdet. Mette har lavet et hav af undersøgelser, der sætter fokus på børn og unges oplevelser af skole og fritidstilbud, og hun ved en masse om unges engagement, om foreningsliv og om unge på erhvervsskoler.
Kontakt: mette@flexwerker.dk


Luna Svarrer:

Luna er uddannet cand.comm i Journalistik og Socialvidenskab fra RUC, derudover har hun en bachelorgrad i Sociologi fra AAU. Luna har arbejdet som freelancejournalist for blandt andet Vice, Weekendavisen og Atlas, undervist i podcast på efterskoler og ungdomsskoler og har generelt set bare en stor kærlighed for litteratur og kreative gør det selv-projekter.
Kontakt: luna@flexwerker.dk


Anne Leavy:

Anne er cand.pæd. i Pædagogisk Antropologi og har de seneste år arbejdet med formidling og pædagogik i alle afskygninger, fx kampagne- og oplysningsarbejde i NGO-regi, skrivevejledning på universitetet, kreativ projektledelse for unge og – måske mest eksotisk – med tech writing i den farmaceutiske industri.
Kontakt: anne@flexwerker.dk


Johanne Aarup Hansen:

Johanne er uddannet cand.design i interaktionsdesign og arbejder både med grafisk design og relationelle og strategiske designprocesser, som får mennesker til at tænke og handle sammen. Ved siden af Flexwerker er Johanne bl.a. ekstern lektor ved Roskilde Universitets Institut for Mennesker og Teknologi, nørder økonomi og penge som en del af det design-antropologiske kollektiv Pengespekulation, sidder i bestyrelsen i FAOD og er initiativtager til Paroles Designkritikerskole.
Kontakt: johanne@flexwerker.dk


Maja Louise Sørensen:

Maja er cand.mag i Læring og forandringsprocesser og kæmpe nørd i alt, der har med demokratisk deltagelse og handling at gøre: organisering, forandringsteori, pædagogik, aktivisme, frivilligledelse, kooperativer, aktionsforskning, you name it! Hun har mange års erfaring som underviser og projektleder og er en energisk facilitator og oplægsholder. Maja kommer fra en baggrund i politisk styrede organisationer og fra frivillig- og børne/ungeområdet.
Kontakt: maja@flexwerker.dk