Flexwerker er et kooperativt bureau, der arbejder inddragende og eksplorativt for at fremme engagement og kollektive løsninger i arbejdslivet – og livet i det hele taget.

Udgivelse:

Magasinet FlexwerkerMagasinet Flexwerker er en tryksag, der udforsker vilkårene på det prekære arbejdsmarked og peger på alternativer. Magasinet indeholder bl.a. portrætter af ‘flexwerkere’ i prekære ansættelser, jobsøgningskritiske digte, inspiration til kollektive organiseringsformer og artikler om det grænseløse arbejdsliv.

Magasinet er skabt kollektivt med bidrag fra over 100 mennesker, som på den ene eller anden måde kan spejle sig i et liv, hvor usikkerhed og fleksibilitet er blevet the new normal. Udgivelsen blev markeret med en releasefest i juni 2019, hvor indholdet blev vækket til live. Magasinet er støttet af Dansk Magisterforening.
Podcast:

Planet Midlertidig


Arbejdsmarkedet forandrer sig, og flere og flere falder uden for den traditionelle lønmodtagerboks. Udenfor boksen er der færre rettigheder og mere usikkerhed men også mere frihed og flextid. I denne podcastserie ridder vi med på flexwerkernes op- og nedture og prikker til tabuer og åbne sår, som arbejdsmarkedet har forvoldt.

Workshop:

Kollektiv og eksperimenterende skrivesession i Google Docs

Vi eksperimenterer med workshopformater og i denne workshop inviterede vi projektansatte, freelancere, kombinatører og løstansatte til at kortlægge, hvordan deres liv havde forandret sig under COVID-19. I fællesskab skulle vi skrive os ind på de nye bekymringer, som corona-pandemien har frembragt. Alt var princippet tilladt i dokumentet, man måtte bare ikke slette en andens tekst.


Til sidst sad vi med et 11 sider langt vidnesbyrd. Vidnesbyrdet indeholdt alt fra visioner til frygten for fremtiden til surdej og hjælpepakker, der var store og vilde samt små og krøllede tanker om flexwerker-livet under Corona. Workshoppen var en metode, hvor den enkelte, skrøbelige stemme ikke skulle stå frem alene, men hvor i stedet fik samlet et kor af mangfoldige stemmer og liv. Flexwerker færdigredigerede den samlede tekst, som er blevet udgivet som blog i Magisterbladet og som en Instagram-udgivelse.

Blogindlægget kan læses her


"Skrivesessionen skabte et trygt forum, hvor man anonymt kunne dele tanker om (arbejds)livet under coronakrisen. Der var plads til både individuelle tankestrømme og forskellige former for samtaler, og det var opløftende at tanker og oplevelser, der kunne være sårbare og forbundet med meget usikkerhed, fik lov at flyde frit."

Katja Sara Pape de Neergaard, workshopdeltager

Workshop:

Visioner for et bæredygtigt arbejdsliv

"Vores samfund og socialisering byder os at vende alting indad og gøre alting til personlig skam. Jeg syntes, det var så fedt og kærligt, at I inviterede til at udstille de kræfter, der gør, at man kan få det så skod med sig selv, bare fordi man ikke kan få et fucking job"

Freja Olesen, workshopdeltager

Workshop:

Fælles jobansøgningsdigte

For at skabe distance til det uendelige hav af jobannoncer og robuste floskler, der præger det prekære arbejdsmarked, fandt vi sakse og limstifter frem og faciliterede en kærlig og kritisk workshop om jobsøgning.Poetiske fællesdigte

Kombinationen af buzzwords og bullshit fra både jobopslag og jobansøgninger blev på workshoppen “Buzzwords, bullshit og jobannoncer” til en række poetiske fællesdigte. De skal inspirere endnu flere til at sætte jobsøgningen i et kritisk lys og tænke bullshit! når ordene omstillingsparat og agil figurerer i jobannoncerne.

Kritik gennem humor og distance

Hvordan ser jobopslag ud på et usikkert arbejdsmarked? Hvordan sælger arbejdsgiveren egentlig det fleksible, prekære liv, så vi køber det uden tøven? Og hvad gør vi som flexwerkere for at gøre os attraktive for det prekære arbejdsmarked?

Det satte vi os for at undersøge på workshoppen. Vi tog de analytiske briller på og så nærmere på det ocean af jobopslag, vi som flexwerkere svømmer rundt i, og de ansøgninger vi producerer som svar på de mange jobopslag. Vi delte passager fra egne jobansøgninger, og klippede det hele i stykker i kollektiv modstand.

Release:

Magasinet Flexwerker