Flexwerker

Flexwerker er et kooperativt bureau, der arbejder inddragende og eksplorativt for at rykke ved vores kollektive forestillingsevne og mobilisere mennesker til fælles handling.

Vores formål

I Flexwerker arbejder vi for at sætte mennesker, tanker og handlinger i bevægelse. Det gør vi, fordi vi ser:

  • et forandret arbejdsmarked
  • en nedbrydende præstationskultur
  • en fornyet søgen efter mening i arbejds- og privatlivet

Vi tror på, at kollektive handlinger og sammenslutninger er løsningen på mange af de udfordringer, vi ser. Hvis vi skal skabe bæredygtige arbejdsliv – og liv i det hele taget – kræver det, at vi kigger op og finder hinanden. Det er vi mange, der gerne vil.

Vores tilgang

Vi arbejder med processer, der inddrager, undersøger, formidler og forandrer. Vi spørger igen og igen, hvordan tingene kan gøres anderledes. Hvordan kan et optimalt arbejdsliv, studieliv eller bare liv se ud? Men vi nøjes ikke med at spørge, vi forsøger også at gøre og inviterer til fælles udforskning og handling. Vi ved sjældent, hvor vi ender, men det kalder vi at stole på vores humanistiske og kreative fagligheder.

Vi tilbyder både konsulentydelser og arbejder på selvinitierede projekter, der støtter op om vores formål. Projekterne søger vi penge til eksternt og driver gerne som partnerskaber eller i samarbejde med andre. Flexwerker er non-profit.

I Flexwerker er vi uddannede inden for forandringsteori, pædagogik, journalistik, design, kommunikation, sociologi og antropologi. Tidligere har vi arbejdet for foreninger, kommuner, kulturinstitutioner og dagblade. Sammen har vi engageret hundredvis af mennesker i workshops, deltaget i debatarrangementer og udgivet magasiner, blogindlæg, podcasts, collager og digte.

Vores historie

Flexwerker er opstået som reaktion på et arbejdsmarked i forandring. Forandringerne fører nye og mere usikre ansættelsesformer med sig, men også nye potentialer og fremtidsudsigter.

Vi prøver at være vores eget alternativ til et usikkert arbejdsmarkedet, og for at stå stærkere har vi derfor stiftet os sammen som et fællesejet kooperativ.

Vi har bevæget os fra at være et frivilligt, aktivistisk initiativ til at eje og drive en virksomhed i fællesskab med et ægte kontor og en deleprinter. Indtil videre går det meget godt.I Flexwerker er vi (øverst fra venstre) Mette Katrine Jensen, Luna Svarrer, Anne Leavy, Johanne Aarup Hansen og Maja Louise Sørensen

Kontakt os på:

luna@flexwerker.dk
anne@flexwerker.dk
johanne@flexwerker.dk
maja@flexwerker.dk
Mette er på barsel


Flexwerker sb.: Nederlandsk betegnelse, der dækker over midlertidigt ansatte, freelancere, løsarbejdere og andre, der falder uden for den traditionelle lønmodtagerboks.