Sommetider er eksemplets magt bare bedst.
Tag et kig i vores katalog, hvis I er nysgerrige på, hvem vi er og hvad vi laver.

Udgivelse:

Magasinet FlexwerkerMagasinet Flexwerker er en gul tryksag, der udforsker vilkårene på det prekære arbejdsmarked og peger på alternativer. I kan downloade magasinet som pdf her.

I magasinet kan I:

 • møde flexwerkere i prekære ansættelser og se prekære selvportrætter
 • finde jobsøgningskritiske digte.
 • læse om det grænseløse arbejdsliv og om det problematiske ved ulønnet praktik
 • lade jer inspirere af kollektive organiseringsformer som de ser ud i kontorfællesskaber, i basisgrupper og i Berlin
 • finde litteraturanbefalinger

Magasinet er skabt kollektivt

I juni 2019 udgav vi magasinet Flexwerker, som et resultat af en kollektiv proces. Store dele af indholdet er skabt på åbne workshops, hvor vi i fællesskab har udforsket vores prekære arbejdsliv og hjulpet hinanden med at få øje på alternativer til den måde, vi skruer vores arbejdsliv sammen på i dag. Andet indhold er indhentet på et open call, og resten har vi som kollektiv forfattet. Med magasinet ønsker vi at skabe identifikation og tilhør ‘flexwerkere’ imellem og sætte ord på vores udfordringer og drømme.

Magasinet er skabt med støtte fra Dansk Magisterforening. I alt har over 100 mennesker bidraget.

Workshop:

CollageportrætterMidlertidigt ansatte fortolkede deres forhold til arbejdsmarkedet i farverige collageportrætter. Vi afsluttede workshoppen med en fernisering, hvor saltstænger og bobler blev ledsaget af præsentationer og fælles samtaler om arbejdslivets op- og nedture.


Workshop med tryk på work

Collageportrætterne er blevet til på en workshop, vi afholdt i galleriet | meter |. Produktionen af portrætter var omdrejningspunktet for en aften, hvor vi og deltagerne delte og dokumenterede vores arbejdsmarkedsfortællinger i collageform, fordi vi havde et ønske om at udforske, konkretisere og nuancere, hvem ‘flexwerkerne’ er.

Portrætproduktionen blev indledt med og efterfulgt af en række samtaler om vores oplevelser på det prekære arbejdsmarked.Event:

Stormøde om kooperativerVi inviterede åbent ind til et arrangement, hvor vi udforskede potentialerne i de kooperative virksomhedsformer for videns- og kulturarbejdere. Over 100 mennesker dukkede op.

Værdibaseret arbejde er fremtiden

Med indspark fra kooperativet Analyse & Tal, Dansk Magisterforening, Foreningen til etablering af Det Frie Universitet og samtaler blandt deltagerne tonede særligt tre pointer frem:

 • Kooperativer baseret på immaterielt (videns)arbejde er ikke utænkelige. Det viser eksempler fra både Danmark og udlandet.
 • Videns- og kulturarbejdere kan stå stærkere i kooperativer, end som soloselvstændige, freelancere og prekariseringsramte løsarbejdere – men det er ikke en gylden løsning.
 • Værdibaserede virksomheder, hvor medbestemmelse og samfundsengagement er de vigtigste grundsten, er i fremgang, og fremtidens vidensarbejde ser ud til at være værdidrevet.

Hvor er de akademiske og kunstneriske kooperativer?

Baggrunden for aftenen var en undren: Håndværkerne har dem, forsyningssektoren har dem, men hvorfor er der ikke flere akademiske og kunstneriske kooperativer? Vi synes, der var behov for et fælles, undersøgende rum, hvor vi sammen kunne blive klogere på kooperativerne. Vi delte de tanker, vi har gjort os i Flexwerker, fik oplæg til inspiration og havde gode samtaler med hinanden.

Læs vores efterrefleksioner fra arrangementet herArrangementet blev til i samarbejde med foreningen Próblema og med støtte fra Støberiet, Kooperationen og Dansk Magisterforening.

Intervention:

Opråb! På Aalborg UniversitetPå Aalborg Universitet Cph skabte vi en installation med et akut opråb. “Stoleleg er spild af talent”, “Vi er her kun midlertidigt” og “Vi kan ikke overskue at blive gravide” er nogle af de udsagn, ansatte valgte at pryde deres forhal med.

Flexwerker som samtalestarter

Midlertidigt ansatte fra Aalborg Universitet havde inviteret os med til et AC-klubmøde for at starte en debat om prekarisering på universitetet og inspirere til at danne fællesskaber blandt personalet. Vi faciliterede en workshop, som kortlagde udfordringerne forbundet med midlertidige ansættelser på AAU – både for den enkelte og for arbejdspladsen – og vi igangsatte samtaler om mulige tiltag, der kan afhjælpe problemet.

Midlertidig installation

Som en ekstra overraskelse fra vores hånd manifesterede workshoppen sig i en samskabt installation i universitetets forhal med det formål at skabe fælles handling og akut opmærksomhed på problemet på hele universitetet, bl.a. fordi løse ansættelser også rammer de fastansatte.Udgivelse:

BlogPå Magisterbladet.dk blogger vi om prekariseringsrelevante emner og arbejdsliv i det hele taget – Om håb, drømme og kollektiv handling.

Kollektiv kritik

Med en kollektiv stemme udgiver vi blogindlæg på Magisterbladet.dk, som er Dansk Magisterforenings fagblad. Vi har bl.a. skrevet til et kritisk indlæg, hvor vi opfordrer a-kasserne og fagforeningerne til at huske deres kollektive ophav og et indlæg om kooperativernes potentiale. Sidstnævnte som en collage af lyd og tekst.

Læs med her!

Undersøgelse:

Kollektiv udforskning af prekære arbejdslivDe aktiviteter, vi sætter i værk, udforsker ofte et arbejdsmarked, der er præget af nye ansættelsesformer. Vores egen eksistens som kollektiv og kooperativ tager undersøgelsen til yderste potens som en konsekvens og videreførelse af vores hidtidige arbejde.

Åben og eksplorativ udforskning

I Flexwerker er vi optagede af strukturer på arbejdsmarkedet og de konsekvenser strukturerne har for menneskers levede liv. Vi er optagede af alternativer til tidens individualisme og til de vilkår, et mere fleksibelt arbejdsliv byder. Vi bruger vores humanistiske og kreative fagligheder aktivt og undersøger i åbne og eksplorative processer, gerne med mange involverede. Det resulterer i kollektive workshops, udgivelser, læsegrupper, dialog med forskere, spændende samarbejder og meget mere. Vi har modtaget et sponsorat fra Dansk Magisterforening til dele af vores arbejde – arbejde som dybest set handler om at skabe forandring gennem fællesskaber, fælles sprog og fælles forståelse.

Det startede som en frustration

….og forsatte som et handlerum. Flexwerker er startet som et frivilligt, aktivistisk initiativ, der udspringer af vores egne frustrationer med løse ansættelser, dårlige arbejdsvilkår og hverdage prægede af præsationspres og konkurrence. Vi manglede et fagligt fællesskab og kunne ikke se os selv repræsenteret i vores fagforeninger. De virkede mest som lukkede klubber for fastansatte. Nu prøver vi at være vores eget alternativ og har stiftet os som et fællesejet kooperativ for at stå stærkere sammen på arbejdsmarkedet. Fagforeningsmedlemsskabet beholder vi dog.

Workshop:

Byg en fagforeningFremtidsværkstedet mødte byggepladsen, da deltagerne på denne workshop designede og formgav fremtidens fagforeninger.

Fiktive fagforeninger

På denne workshop udtænkte, designede og byggede deltagerne fiktive fagforeninger af papkasser, papir og piberensere. Fagforeningerne skulle imødekomme de problemer, de eksisterende fagforeninger har med at organisere og repræsentere ukurante medarbejdere, fx freelancere, projektansatte og kombinatører. Resultatet blev fagforeninger, der emmer af nærvær og nytænkende organisering.

Workshoppen blev afholdt i det kunstnerdrevne udstillingssted TEGN: Art-space.Event:

HøjskoleweekendVi arrangerede en højskoleweekend med tid til at tænke og være.

Frirum og nærvær

I vinteren 2019 åbnede vi dørene til en højskoleweekend i smukke omgivelser. Vi brugte weekenden på at gå i dybden med alt det, der bekymrer og begejstrer os ved flexwerkertilværelsen og med alt det vi gerne vil udfordre og forstå. Vi boltrede os i fiktive fagforeninger, vi lavede et manifest – og vi havde en fest. Weekenden handlede om prekarisering, om faglig organisering og om kollektive strategier i skøn forening med alt det gode, der kendetegner højskolerne: fællesspisning, fællessang og fordybelse.

Her kan I se et udvalg af billeder:Podcast:

Planet MidlertidigPlanet midlertidig er en podcastserie, der ser nærmere på livet som ‘flexwerker’.

Et underligt, midlertidigt arbejdsmarked

Arbejdsmarkedet forandrer sig, og flere og flere falder uden for den traditionelle lønmodtagerboks. I denne podcastserie ridder vi med på flexwerkernes op- og nedture og prikker til tabuer og åbne sår, som arbejdsmarkedet har forvoldt.

Kloge gæster deler erfaringer

Med i studiet har vi en række gæster, der kender det prekære arbejdsmarked på godt og ondt. De hjælper os med at udforske, hvad det gør ved en person at hoppe fra arbejdsplads til arbejdsplads, at være inde og ude af dagpengesystemet og have en ukendt, økonomisk fremtid – og hvad det gør ved et samfund.

Workshop:

Skriveworkshop #1 - ManifestFlexwerkermanifestet er blevet til på et skriveværksted og er efterfølgende samlet og redigeret af Flexwerker.

Kontakt os hvis manifestet skal op at hænge på dit kontor.

Workshop:

Fælles jobsøgningsdigteFor at skabe distance til det uendelige hav af jobannoncer og robuste floskler, der præger det prekære arbejdsmarked, fandt vi sakse og limstifter frem og faciliterede en kærlig og kritisk workshop om jobsøgning.

Poetiske fællesdigte

Kombinationen af buzzwords og bullshit fra både jobopslag og jobansøgninger blev på workshoppen “Buzzwords, bullshit og jobannoncer” til en række poetiske fællesdigte. De skal inspirere endnu flere til at sætte jobsøgningen i et kritisk lys og tænke bullshit! når ordene omstillingsparat og agil figurerer i jobannoncerne.

Kritik gennem humor og distance

Hvordan ser jobopslag ud på et usikkert arbejdsmarked? Hvordan sælger arbejdsgiveren egentlig det fleksible, prekære liv, så vi køber det uden tøven? Og hvad gør vi som flexwerkere for at gøre os attraktive for det prekære arbejdsmarked?

Det satte vi os for at undersøge på workshoppen. Vi tog de analytiske briller på og så nærmere på det ocean af jobopslag, vi som flexwerkere svømmer rundt i, og de ansøgninger vi producerer som svar på de mange jobopslag. Vi delte passager fra egne jobansøgninger, og klippede det hele i stykker i kollektiv modstand.

Workshoppen blev afholdt på LiteraturHaus.

Event:

Releasefest for magasinet FlexwerkerVi lavede et alternativt take på en konference og inviterede i forbindelse med udgivelsen af magasinet Flexwerker til en eftermiddag og aften, hvor arbejdsliv for alvor blev sexet op.

Indhold blev vækket til live

Vi spurgte os selv, hvordan vi kunne formidle indholdet i magasinet og samtidig skabe et rum, som indbød til samtaler og fællesskab. Løsningen blev et stort og åbent arrangement, som forende fredagsbar og fest med kreative, formidlende indslag. Aftenen bød på:

 • Live brevkasse
 • Anti-networking-samtaler
 • Oplæsninger
 • Råbekor
 • Arbejdslivstarot
 • Koncert

Arrangementet blev skabt med støtte fra Dansk Magisterforening.

Event:

Live BrevkasseVi tilrettelagde og afviklede en live brevkasse i en baggård på Nørrebro om tabuer og drømme på et flosset arbejdsmarked.

Befriende snakke om tabuer på arbejdsmarkedet

Til at behandle de dilemmaer, man som ‘flexwerker’ støder på i sin hverdag, sammensatte vi et kyndigt panel af forskere, freelancere og filosoffer. Det blev blandt andet til kloge og befriende snakke om at få børn uden ret til betalt barsel, om at arbejde gratis og om at organisere sig alternativt.

En midlertidig ventil

Som flexwerkere – projektansatte, midlertidigt ansatte, arbejdsløse, freelancere, atypisk beskæftigede – hober spørgsmål og livsdilemmaer sig op, men der er ikke altid et oplagt sted at gå hen med dem. Der er sjældent en ventil, hvor man som ‘flexwerker’ kan få luftet ud, eller et sted, hvor vi sammen med andre kan drømme om et andet arbejdsliv. Vi har ikke nødvendigvis et fagforeningsmedlemskab, vi har ingen faste kollegaer, vi kan sparre med, og vi er dybest set vores egne tillidsrepræsentanter. Det ønskede vi at ændre for en eftermiddag.

Brevkassens panel bestod af Knud Romer, Anna Ullman, Anne Pilegaard Petersen, Eskil Halberg, Janne Gleerup og Magnus Skovrind Pedersen. Rasmus Meyer, forstander fra Krogerup højskole, var brevkassevært. Arrangementet blev afholdt på Union og var støttet af Dansk Magisterforening.

Workshop:

Diagrammer og drømmeBevægelige gulvdiagrammer dannede på denne workshop rammen om en workshop om løn- og arbejdsvilkår. Vi blandede kritik med utopisk tænkning og åbnede op for nye tanker om vores kollektive arbejdsmarked og fremtid.

Kortlægning af arbejdslivet

På denne workshop inviterede vi deltagerne til at kortlægge deres arbejdsliv på flydende gulvdiagrammer for at starte en samtale om arbejdsvilkår og -liv. Deltagerne dykkede ned i forholdet mellem deres nuværende arbejdsliv og det arbejdsliv, de drømmer om, ud fra forskellige parametre som:

 • Løn
 • Sikkerhed
 • Tid
 • Fællesskaber
 • Organisering
 • Balance
 • Arbejdsglæde
 • Behov
 • Konkurrence

Befriende nødvendig workshop

Kortlægningen affødte samtaler om vilkår, manglende vilkår og konsekvenserne ved et fleksibelt arbejdsmarked. Vi blev klogere på nuancerne i vores individuelle situationer og opdagede, at det er vanskeligt at skelne mellem frivillig og ufrivillig prekaritet.

Efterfølgende blev workshoppen af deltagerne beskrevet som befriende, grænseoverskridende og nødvendig.Workshoppen blev afholdt hos Frontløberne i Aarhus.

Formidling:

Interviewbaseret formidlingFor at nuancere og dokumentere et arbejdsmarked i forandring har vi har foretaget en række interviews og omsat dem til forskellige artikelformer.
 • En portrætserie med fire forskellige arbejdere, der falder uden for den klassiske 9-17-boks.
 • Et interview med direktøren i kooperativet Knowledge Worker, der har trodset forestillingen om, at akademikere skal beskæftiges som lønmodtagere.
 • Et interview med kunstner Emilia Bergmark og kurator Miriam Wistreich om deres erfaringer med at organisere sig i basisgrupper.
 • En reportage fra fire kontorfællesskaber i København.
Workshop:

Kampagne­værkstedTil arrangementet ‘Julefrokost for de julefrokostløse’ faciliterede vi en inddragende aktivitet i spændingsfeltet mellem workshop, rollespil og kreativ aktivisme.

Plads til de atypiske medlemmer

Deltagerne på denne workshop fik til opgave at lave en kampagne for Dansk Magisterforening, som skulle vise, at DM er en fagforening, der også kan rumme de atypiske medlemmer.

Det blev bl.a. til specialdesignede ølmærker, slagsange, slogans og ikke mindst gode snakke om, hvad en fagforening er og skal være.Workshop:

Skriveworkshop #2
- Eksperimenterende skrivesession i Google DocsI denne workshop inviterede vi projektansatte, freelancere, kombinatører og løstansatte til at kortlægge, hvordan deres liv havde forandret sig under COVID-19. I fællesskab skulle vi skrive os ind på de nye bekymringer, som corona-pandemien har frembragt. Alt var princippet tilladt i dokumentet, man måtte bare ikke slette en andens tekst.

Til sidst sad vi med et 11 sider langt vidnesbyrd. Vidnesbyrdet indeholdt alt fra visioner til frygten for fremtiden til surdej og hjælpepakker, der var store og vilde samt små og krøllede tanker om flexwerker-livet under Corona. Workshoppen var en metode, hvor den enkelte, skrøbelige stemme ikke skulle stå frem alene, men hvor i stedet fik samlet et kor af mangfoldige stemmer og liv.

Flexwerker færdigredigerede den samlede tekst, som er blevet udgivet som blog i Magisterbladet og som en Instagram-udgivelse.

Blogindlægget kan læses herWorkshop:

Farvestrålende fanerRedesignede udgaver af den klassiske arbejderfane så dagens lys til denne workshop. I et sammensurium af design, aktivisme og leg udforskede deltagerne, hvad vi kan samles under på et arbejdsmarked i forandring.

Redesign af den klassiske fane

Alle kender fagbevægelsens røde fane, men på denne inddragende workshop redesignede vi fanerne, så de afspejlede et nyt og et – på godt og ondt – mere fleksibelt arbejdsmarked. Deltagerne lavede deres egne fortolkninger af den klassiske, røde fane og syede farverige tekstiler sammen i flexible former.

Fanenerne i favnen til 1. maj

Fanerne blev efterfølgende taget i favnen og brugt på optog 1. maj i både København og Aarhus på arbejdernes internationale kampdag for at gøre opmærksom på det prekariserede arbejdsmarked.Workshoppen blev afholdt hos Sager der samler i Aarhus.