I Flexwerker skaber vi indsigter gennem dialog, deltagelse og engagement. Vi bruger vores humanistiske fagligheder aktivt, fordi vi tror på, at nutidens og fremtidens udfordringer kræver løsninger, der ikke kan sættes på formel.


Løsningerne skal skabes og bæres af mennesker – og vi hjælper jer med at få menneskerne med i processerne. Her kan I se, hvad vi tilbyder.


Er I nysgerrige på, hvad vi laver, eller har I lyst til at samarbejde, så kontakt os endelig på: kontakt@flexwerker.dk

Vi udvikler og afvikler workshops

Vi hjælper jer med at udvikle og afvikle arrangementer, som bringer mennesker sammen og får deres stemmer, idéer og drømme frem i lyset. Når formålet for arrangementet eller workshoppen står klart, kan der leges med formen – og det gør vi. Vi bruger ingen standardløsninger og anvender kreative og skabende elementer til at fremme deltagelse og dialog blandt jeres deltagere. Vi blander greb fra vores forskellige fagligheder og har metodiske rødder i design thinking, relationelt design og pædagogisk innovation.

 • #Facilitering
 • #Design
 • #Koncept
 • #Workshop
 • #Event
 • #Konference
 • #Udstilling

Vi laver oplysnings- og formidlingsprodukter

Vi får jeres budskab til at stå stærkt ved at formidle det levende og pædagogisk. Det kræver først og fremmest, at man kan mærke menneskerne bag budskabet. Man skal kunne mærke deres begavelser, deres passion, deres latter og smil, men også deres fejl og mangler. Når vi leverer formidlingsprodukter er det med øje for kombinationen af skrøbelighed, styrke og æstetik. Vores produkter gennemgår en kreativ proces, hvor vi arbejder omhyggeligt med det, der skal kommunikeres. Budskabet må ikke være til at tage fejl af, og derfor gør vi os umage med at få form og indhold til at spille sammen.

 • #Kommunikation
 • #Kampagne
 • #Undervisningsmaterialer
 • #Magasiner
 • #Tekstproduktion
 • #Journalistiske opgaver
 • #Grafisk arbejde

Vi skaber rum for deltagelse og engagement

Vi bidrager til mobilisering af levende fællesskaber, hvor handling står som det mest centrale. Fordi handlinger er det, der kan skubbe til virkeligheden. Fra opgaver for bl.a. medlemsforeninger og kommuner har vi specialiseret os i organisering og demokratisk deltagelse. De processer, vi skaber, er inddragende og giver en stemme til medlemmer, medarbejdere, frivillige, brugere eller borgere. Vi bruger kreative greb, samskabelse og designmetoder til at vække den forestillingsevne, vi alle gemmer i os, og til at motivere til fælles handling.

 • #Procesfacilitering
 • #Inddragelse
 • #Samskabelse
 • #Medbestemmelse
 • #Frivillighed

Vi undersøger og analyserer – blødt

Vi tilbyder undersøgelser og evalueringer baseret på kvalitative metoder, herunder interviews, observationer, fokusgrupper, fremtidsværksteder og involverende workshops. Vi ser bag om tal og statistik og hjælper jer med at blive klogere på, hvordan verden ser ud fra forskellige perspektiver. Med faglig baggrund i antropologi og aktionsforskning skaber vi indsigter, som hjælper jer med at forstå menneskers behov, barrierer, muligheder og drømme. Vi kigger dybt ind i folks hverdage, hjerner og hjerter for at skabe viden, der kan danne grobund for forandring. Vores resultater leverer vi i rapporter, idékataloger, mundtlige oplæg og workshops – eller præcis hvad der giver mening for opgaven... og for jer!

 • #Undersøgelser
 • #Evaluering
 • #Analyse
 • #Kvalitativ research
 • #Rapporter
 • #Interviews